• Finanse i księgowość
  • prowadzenie ewidencji księgowej
  • opracowywanie budżetów i sprawozdań finansowych
  • przygotowanie przelewów i obsługa rachunków bankowych
  • bieżąca kontrola stanu płatności, windykacja
 • Obsługa formalno-prawna
  • reprezentowanie wspólnoty, w porozumieniu z Zarządem
  • przygotowanie i opiniowanie umów
  • zapewnienie konsultacji prawnych
  • organizowanie i obsługa zebrań wspólnoty
 • sprawy techniczne
  • prowadzenie dokumentacji i przeglądów technicznych
  • bieżąca konserwacja i naprawy
  • kontrola wykonania i odbiory prac remontowych
  • zabezpieczenie awarii i usuwanie ich skutków
 • Bieżąca eksploatacja
  • zapewnienie prawidłowego użytkowania budynku
  • kontrola realizacji umów, dostawy mediów i usług komunalnych
  • utrzymanie czystości i porządku
  • stały kontakt i obsługa informacyjna mieszkańców