Remontu prześwitu bramowego oraz zagospodarowanie terenu podwórza.

Wspólnota Mieszkaniowa al. Kościuszki 8 ogłasza konkurs ofert na wykonanie remontu prześwitu bramowego oraz zagospodarowanie terenu podwórza.

Projekt remontu prześwitu oraz zagospodarowania podwórza wraz z przedmiarem robót w załączeniu.

Szczegółowych informacji udzielają administratorzy: Piotr Zwierzchowski 665 140 855, p.zwierzchowski@gestor.com.pl lub Iwona Jasińska 508 077 149, i.jasinska@gestor.com.pl